Rapport om utvikling av realkompetanser

 

 
Når Arbeidslivets opplæringssenter i Island (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, FA) ble opprettet i år 2003, fikk den i oppdrag etter den tjenestekontrakt som arbeidslivets parter, Landsorganisasjonen, ASÍ og Næringslivets hovedorganisasjon, SA gjorde med utdanningsministeriet, at arbeide med utvikling av realkompetanse, strategier og metoder i Island. Nylig leverte FA sin første rapport til ministeriet. I rapporten gjør FA rede for arbeidet i den del av oppgaven som handler om at vurder enkeltpersoners realkompetanse for å forkorte utdanning innen den videregående skolen og framlegge forslag om det videre arbeide mot de må å sette opp system for realkompetanse på Island.
Rapporten på islandsk i Word format.