Realkompetanse – bruken av dokumentasjon fra arbeidslivet og tredje sektor

 
«Realkompetanse i praksis» er navnet på en ny rapport skrevet av Sigrun Røstad og Randi Storli fra Vox. Rapporten er en case-studie om kompetanse fra arbeidslivet og tredje sektor, og forholdet mellom godkjent realkompetanse og opplæringstilbudet som voksne får.
Voksnes rett til videregående opplæring forutsetter at opplæringen skal tilpasses resultatet av realkompetansevurderingen. Undersøkelsen i «Kunnskapsgrunnlaget om voksne i grunnskole og videregående opplæring» (2003-2005) viste at det er store forskjeller i fylkeskommunenes arbeid med realkompetanse og opplæring for voksne.
Du kan lese mer  her:
www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=2291