Realkompetansevurdering også i kriminalomsorgen

 
Prosjektet ”Enda en vår” skal gjøre realkompetansevurdering kjent og benyttet i opplæringen innenfor kriminalomsorgen og samtidig medvirke til en tilrettelagt og helhetlig opplæring. Du kan lese mer her www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=2475
Prosjektet prøves ut i fem fylker og Vox er nasjonal koordinator.
Kontaktperson er Fagsjef Åge Hanssen, nasjonal prosjektleder age.hanssen(ät)vox.no
1382