Realkompetansevurdering på arbeidslivets premisser – nordiske erfaringer

 

NVL Norge i samarbeid med Kompetanse Norge inviterer fredag 16. november til halvdagsseminar om realkompetansevurdering i og for arbeidslivet.

 
Foto: Pixabay
01-11-2018
Start: 16-11-2018 08:00

Slut:    16-11-2018 12:00

Seminaret finner sted på Scandic St. Olavs plass i Oslo sentrum og starter med frokost 08.00.

På seminaret får vi høre om utviklingen av kompetansebeskrivelser i norsk varehandel, bransjevalidering i svensk industri og obligatorisk realkompetansevurdering i den nye, finske yrkesfagsreformen.

Det blir mulighet til å stille spørsmål til innlederne og delta i gruppediskusjoner. 

Deltakelse er gratis, og påmeldingslenke finner du nedenfor. 

Vel møtt!!.