Regeringen föreslår nytt studiestartsstöd för vuxna

Syftet med den nya satsningen är att öka rekryteringen till studier bland personer med stort utbildningsbehov, såväl kvinnor som män, för att stärka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

 

Stödet som föreslås införas den 1 juli 2017, ska kunna lämnas till vissa arbetslösa med kort tidigare utbildning och som har stort behov av utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Regeringen föreslår en satsning omfattande 448 miljoner kronor 2017 och sedan 900 miljoner kronor per år perioden 2018 till 2020.

Läs mer