Regeringsprogrammets riktlinjer

 

 
Den nya regeringens programarbete inleds. Ett förhandlingsresultat om den nya regeringens program och fördelningen av ministerposterna nåddes den 15 april och presidenten utnämnde den nya regeringen torsdagen den 19 april. Riksdagen behandlar nästa vecka statsrådets meddelande om regeringsprogrammet och röstar om regeringens förtroende.
I det blågröna regeringsprogrammet kommer de förenade värdena bl.a. att vara bildning och kompetens. I regeringsprogrammet konstateras att kreativitet, kompetens och en hög bildningsnivå är förutsättningar för Finlands och finländarnas välgång.
I Matti Vanhanens andra regering svarar undervisningsminister Sari Sarkomaa för ärenden som hänför sig till utbildningspolitik.
Läs mer: www.minedu.fi/etusivu/arkisto/2007/1904/resume.html