Regionala nivån prioriteras i valideringsstrategi

 

Samverkan mellan kommuner, Arbetsförmedlingen och arbetslivet runt om i landet behöver utvecklas för att bättre synliggöra och ta tillvara kompetens genom validering.

 
Wikipedia Jonas Milton (2009)
Flyktingsituationen har gjort frågan om tillvaratagande av kompetens mer aktuell än på länge. I arbetet med att ta fram den första nationella strategin för validering är regional samverkan och validering inom högskolan prioriterade områden, skriver Jonas Milton och Elin Landell från Valideringsdelegationen i en debattinsändare i Dagens samhälle.
Validering är ett smart verktyg för att synliggöra och tillvarata kompetens. Genom intervjuer, tester och arbetsprover kan individens kompetens prövas mot jobbkraven i ett yrke eller mot målen i en utbildning.
Resultatet blir ett formellt intyg. Det skapar trygghet för arbetsgivaren som vill säkra kompetensen och underlättar för den som söker jobb eller vill utbilda sig vidare. På så sätt underlättas matchningen och kompetensförsörjningen.
Källa: Dagens Samhälle