Regjeringen vil ha flere lærlinger

 

Regjeringen har hatt som målsetting 20 prosent flere lærlinger i 2015. Målet er ikke nådd. Nå skjerpes kravene til bedriftene. Hvert år står mellom 6.000 og 8.000 ungdommer i Norge, én av tre søkere, uten lærlingkontrakt etter endt videregående skole. Dette er medvirkende årsak til det høye frafallet i videregående, ifølge Kunnskapsdepartementet. – Norge trenger flere fagarbeidere, slår kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) fast i følge media.

I 2012, undertegnet partene i arbeidslivet en såkalt samfunnskontrakt. I denne var målsettingen å øke antall nye lærekontrakter med 20 prosent fra 2011 til 2015.  Statistisk materiale viser at det offentlige ikke har greid å oppfylle ambisjonen om 20 prosent flere lærlingplasser: I staten og kommunene er det blitt henholdsvis 16 og 14 prosent flere nye lærlinger de siste fire årene. Tilsvarende tall for det private næringslivet er bare 4 prosent.

Läs mer

Källa: Vest-Agder fylkeskommune

1255