Retningslinjer i fængselsundervisning

 
Nævnet mener at uddannelse inden for fængslerne, sammen med anden behandling, spiller en stor rolle i fangernes rehabilitering. Nævnet foreslår at fanger motiveres til at bruge tiden i fængselet til uddannelse og at de tilbydes studievejledning, validering af tidligere uddannelse, reel kompetence validering, interessetest, hjælp ved studieplan og planlægning af videre studie. Man må imødekomme fanger med kort uddannelse bl.a. med kurser til at øge deres basis kompetencer i læsning, regning og brug af computer. Nævnet foreslår, begrænset computerforbindelse i alle fængsler og udvidet tilladelse i åbne fængsler.
Fangernes studievilkår må forbedres og fangernes skal tilbydes erhvervstræning udenfor fængselet under bestemte vilkår. Undervisning i islandsk for fremmede må tilbydes samt mulighed for udenlandske fanger at studere med fjernundervisning ved skoler i deres hjemland. Sudurland's gymnasium har fået den rolle at være kerneskole for fængselsundervisning i Island og vil man straks ansætte en studie- og erhvervsvejleder som kun skal beskæftige sig med sager vedr. fanger.
Læs mere (pdf)
1253