RSS

 

 

RSS


RSS betyder att man kan importera t.ex. nyheter från andra webbtjänster samt också exportera eget material till andra webbsidor. RSS står för Rich Site Summary. Nedan några rss-tjänster som kan importeras.  Mer om RSS: http://sv.wikipedia.org/wiki/Rss

 

Danmark

Flexskolen: www.flexskolen.dk/index2.php?option=com_rss&feed=RSS1.0&no_html=1
FLF: http://flf.dk/index.php?option=com_rss&feed=RSS2.0&no_html=1