Ruotsi-mentori voi auttaa tulokkaita työllistymään

 

 

Viime vuosina on käyty keskustelua siitä, miten ulkomaalaistaustaisten, ulkomailla opiskelleiden henkilöiden integroitumista työmarkkinoille voitaisiin edistää. Keskustelussa ovat korostuneet näkemykset, joiden mukaan Ruotsista puuttuu ”yhtenäinen järjestelmä aiemmin hankitun oppimisen tunnustamiseksi”. Eli järjestelmä, jonka avulla kartoitetaan, arvioidaan ja arvotetaan yksilön todellista osaamista. 

Ruotsin yliopisto- ja korkeakouluneuvosto UHR on yhdessä useiden muiden viranomaistahojen kanssa vastuussa tästä toiminnasta. Meidän käsityksemme on, että yksilöiden formaalin koulutusosaamisen arviointiin on olemassa hyvin toimiva järjestelmä.

UHR:llä on ehdotuksia toimenpiteiksi, joiden avulla hallitus voi myötävaikuttaa siihen, että opimme kansankuntana hyödyntämään paremmin Ruotsiin saapuvien akateemisesti koulutettujen maahanmuuttajien osaamista. 

Ensinnäkin hallituksen tulisi perustaa yhtenäinen, maanlaajuinen ohjauspalvelu, johon yhdistetään yksinkertaisia, integroituja ja käyttäjäystävällisiä sähköisiä palveluita. Lisäksi hallituksen tulee selkeyttää eri viranomaistahojen vastuualueita ja yhteistyövaatimuksia. Niin sanotun ammattisuuntautuneen ruotsinopetuksen järjestäminen tulisi antaa selkeämmällä tehtävänannolla lääninhallituksen vastuulle kaikissa lääneissä, ja uusille maahanmuuttajille suunnattua verkkosivustoa informationsverige.se tulisi laajentaa. Uusille maahanmuuttajille tulisi luoda kokonaan uusi palvelu – "Ruotsi-mentori", joka tuntee Ruotsin viranomaistahojen toiminnan ja rakenteen. Lisäksi viranomaiset pitäisi velvoittaa toimenpiteisiin, joilla yhdistetään toisiinsa työpaikkoja ja ulkomailla koulutettuja työnhakjoita muun muassa työssäoppimisen tai job matching -toiminnan avulla. 

Lisää aiheesta (ruotsiksi)