Ruotsin tutkintojen viitekehyksen nimi muuttuu

 

Hallitus päätti muuttaa Ruotsin kansallisen tutkintojen viitekehyksen nimen

Elokuussa hallitus päätti, että Ruotsissa otetaan käyttöön eurooppalainen tutkintojen viitekehys EQF, European Qualification Framework. Viitekehyksen yhteensovittaminen ja toteuttaminen annettiin toisen asteen jälkeistä ammattikoulutusta hallinnoivalle viranomaiselle (Myndigheten för yrkeshögskolan).  Tähän asti on kuitenkin ollut epäselvää, millä nimellä EQF-viitekehystä Ruotsissa tullaan kutsumaan. Nyt nimeksi on valittu SeQF. Viitekehyksen tarkoituksena on kuvailla tietoja, taitoja ja pätevyyksiä kahdeksalla eri tasolla. Sen on määrä tehdä näkyväksi kaikki pätevyydet, ja siihen sisältyvät sekä formaali että nonformaali oppiminen ja sekä julkisen koulutusjärjestelmän piirissä että sen ulkopuolella hankitut pätevyydet. Tavoitteena on tehdä kaikesta oppimisesta vertailukelpoista, jotta liikkuvuus lisääntyisi ja työmarkkinoiden kysynnän ja tarjonnan kohtaanto parantuisi sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Lisää aiheesta