Ryssarna största invandrargruppen

 

Ryssarna största invandrargruppen

År 2003 bodde det i Finland 107 003 utländska medborgare. Antalet personer i Finland som är födda i utlandet är ändå högre eftersom siffran inte inkluderar dem som fått finländskt medborgarskap. De största invandrargrupperna kommer från Ryssland, Estland och Sverige.
Den ryskspråkiga minoriteten i Finland har vuxit av olika orsaker under olika tider och man kan dela in den i olika grupper både historiskt och kulturellt. Den nyaste ryska gruppen har kommit till Finland efter Sovjetunionens fall. De forna sovjetmedborgarna bildar ingen enhetlig grupp utan de skiljer sig från varandra både etniskt och kulturellt sett och de representerar både olika språk och religioner. För närvarande bor det i Finland ca 30 000 ryska och ca 10 000 estniska medborgare. Ca 60 proc. är kvinnor. De främsta orsakerna till immigrationen är giftermål eller de finska ingermanlänningarnas s.k. återflyttning.
Ingermanlänningarnas återflyttning till Finland satte i gång år 1990 på initiativ av dåvarande presidenten Mauno Koivisto. Ingermanlänningarna ansågs vara finländare som hade rätt att flytta tillbaka till Finland. Återflyttningen var inte problemfri. Den ledde bl.a. till att många unga och välutbildade flyttade till Finland och Ingermanland förryskades och ”förgubbades” i rask takt. Senare har man infört strängare krav på återflyttarna, bl.a. måste de genom ett skriftligt prov bevisa att de kan finska.

Källa: www05.turku.fi/kulttuurikeskus/kvk/kulttuurit/
svensk översättning: Clara Henriksdotter

Diskutera artikeln i

Forum