Så ska vuxenutbildningen stärka kompetensförsörjningen

Förslag till ny lagstiftning för att stärka kompetensförsörjningen, snabba på integrationen och öka omställningsförmågan på arbetsmarknaden.

 
Foto: RODNAE Productions Foto: RODNAE Productions

Vuxenutbildningen har i dag en mycket viktig roll för kompetensförsörjningen. Regeringen föreslår därför nya mål i skollagen så att det framgår att utbildningen ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen.

– I Sverige ska alla som kan jobba också jobba – då måste vi både ställa krav och ge människor möjligheter till utbildning. Med skarpare lagstiftning kan komvux spela en ännu större roll för att stärka kompetensförsörjningen i hela landet, skynda på integrationen och stärka omställningsförmågan. Så bygger vi ett starkt samhälle där alla bidrar till vår gemensamma välfärd, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Läs mera här