Säästöjä ja toiminnan leikkauksia aikuiskoulutusalalla

 

AMU-koulutuksille on mm. määrätty hintakatto riippumatta niiden työllistävyysvaikutuksesta. Lisäksi  korkeakoulututkinnon suorittaneet kurssilaiset joutuvat maksamaan huomattavasti muita korkeamman osallistumismaksun. Tämä vaikuttaa esim. ulkomaalaisiin, jotka haluavat opiskella tanskaa, sekä tietotekniikkaa opiskeleviin ikäihmisiin.

Samaan aikaan tuore tutkimustieto tuo esiin aikuiskoulutuksen hyötyjä. Tutkimuslaitos AKF on tutkinut  täydennyskoulutuksen vaikutusta ammattitutkinnon suorittaneiden ja ammattikouluttamattomien liikkuvuuteen työmarkkinoilla. Tulosten mukaan eri AMU-kursseilla on myönteinen vaikutus, sillä ne edistävät ammattitutkinnon suorittaneiden pysymistä samalla alalla ja parantavat ammattikouluttamattomien alanvaihtomahdollisuuksia. Koulutuksen arviointi-instituutti EVA:n tuoreen raportin mukaan myös yrityksillä on myönteisiä käsityksiä ja kokemuksia AMU-koulutuksesta.

Lue lisää (tanskaksi) linkeistä: 

Uddannelsesforbundet.dk
Vuc.dk
Akf.dk
Eva.dk

1269