Særlig indsats for at få flere lærepladser og bedre kvalitet på erhvervsuddannelserne

Der afsættes 121 mio. i 2021 til at styrke lærepladsunderstøttende arbejde, søgning og kvalitet

 
Foto: Caio Foto: Caio

I ”Trepartsaftalen” 2020 indgik en aftale om at afsætte 500 mio. til at styrke erhvervsuddannelsesområdet.

Nu har regeringen og arbejdsmarkedets partner besluttet af udmønte 121 mio i 2021 og 119 mio. i 2022 til at styrke lærepladsunderstøttende arbejde, søgning og kvalitet. Målet er at øge antallet af lærepladser og at få flere elever til at søge erhvervsuddannelser. Det er de faglige udvalg der får ansvar for at indgå aftaler om anvendelsen af midlerne.

Læs mere om aftalen og download arbejdsgruppens rapport her.