Sähköinen ilmoittautuminen toisen asteen opintoihin

 
Hakuaika toisen asteen oppilaitoksiin umpeutui Islannissa 11. kesäkuuta. Peruskoulun päätti kaikkiaan 4500 nuorta, ja määräaikaan mennessä heistä 4200 oli ilmoittautunut toisen asteen opintoihin. Lisäksi toisen asteen koulutukseen hakeutui 3000 vanhempaa hakijaa, jotka joko vaihtoivat opiskelupaikkaa tai jatkoivat keskeytyneitä opintojaan.