Samarbejde mellem formel, non-formel og informel uddannelse og erhvervsliv

 

 

Spejderbevægelse, erhvervsliv og højskole samarbejder om projektlederuddannelse for unge

KFUM-Spejderne i Danmark har udviklet uddannelseskonceptet Scout Academy, som bl.a. omfatter et nyt samarbejde mellem spejderbevægelsen, forskellige danske virksomheder og Nørgaards Højskole. Som produkt af det tværgående samarbejde er i januar 2008 opstartet en højskolelinie, hvor unge i alderen 18-24 år gennem 5 måneder udvikler projekter sammen med andre unge og samtidig udvikler deres personlige kompetencer.
Danske virksomheder støtter Scout Academy-uddannelsen, fordi unge herigennem udvikler kompetencer, som er højaktuelle i det moderne erhvervsliv og i samfundet generelt. De unge højskoleelever på Scout Academy-liniefaget på Nørgaards Højskole ved Viborg gennemfører projekter, der retter sig mod andre unge, som er udsatte i samfundet – unge nydanskere, unge med handicap eller bogligt/socialt udfordrede unge. Uddannelsen er uformel, men har udviklet eget kompetencebevis til dokumentation af opnåede færdigheder og kompetencer.
Læs mere: www.scoutacademy.dk eller www.spejdernet.dk/Aktuelt/Det_sker/ScoutAcademy.aspx
Trine Kruse Friis, trine(ät)scouts.dk

Udvikling af en ny international cirkusartistuddannelse

- et resultat af samarbejde mellem en professionshøjskole og en højskole.
VIA Univercity College og Performers House går sammen om at udvikle en international cirkusartistuddannelse i Danmark. Og de får opbakning fra både politikere og branchen.
Tidsplanen opererer med opstart på uddannelsen februar 2009, hvorefter man altså kan jonglere sig til en bachelorgrad!
http://uc2008.net.dynamicweb.dk/Default.aspx?ID=364