Samiska språken ska stimuleras

 

Arbetsgruppens åtgärdsprogram innehåller de centrala utmaningarna i fråga om att bevara och utveckla språken, en vision om att de samiska språken ska få ett uppsving senast 2025 samt konkreta åtgärder för att förbättra situationen. Programmet innehåller också en utvärdering av de samiska språk som talas i Finland och deras nuvarande situation.

Läs mera på Minedu.fi

1528