Samma huvudman för finlandssvenska folkhögskolor

 

 

Borgå folkakademi, Folkhögskolan Axxell och Västra Nylands folkhögskola kan komma att slås ihop.

En arbetsgrupp föreslår att de tre folkhögskolorna grundar ett gemensamt samfund som ska fungera som huvudman för dem.

Arbetsgruppen anser att en gemensam huvudman har bättre möjligheter att öka folkhögskolverksamhetens livsduglighet i södra Finland än de enskilda folkhögskolorna. Enligt arbetsgruppen vore ett aktiebolag den bästa formen. Någon tidsplan för en fusion finns ännu inte.

Källa: FNB