Selvitys vapaan sivistystyön laatutyöstä

 

 
Kansansivistysneuvosto koostaa materiaalista kansallisen laatuselvityksen. Selvityksellä halutaan saada yleiskuva kansansivistysalan laatutyön nykytilasta ja siitä, miten vapaan sivistystyön kenttä suhtautuu valtion määrittelemiin tavoitteisiin ja toimintamuotoihin. Kansallinen laatuselvitys antaa myös suosituksia laatutyön kehittämisestä. Raportti luovutetaan Ruotsin opetusministeriölle 22. helmikuuta 2008. Huhtikuussa 2008 selvityksen tuloksia käsitellään useissa konferensseissa.
Linkki Folkbildningsrådetin sivuille.