Seminaari aikuisopettajan osaamisesta

 

 

Tavoitteena on valaista eri näkökulmista sitä, millaista pedagogista osaamista tulee edellyttää aikuiskoulutuksen suunnittelijoilta ja aikuisopettajilta sekä millaista pedagogiikan alan koulutusta heille on tarjolla. Islantilaiset alustajat kertovat Islannin tilanteesta. NVL:n Tanskan koordinaattori Maria Marquard esittelee kartoituksen pohjoismaisten aikuisopettajien pätevyysvaatimuksista. Professori Bjarne Wahlgren Tanskasta vastaa kysymykseen aikuispedagogisesta osaamisesta. Mitä aikuisopettajan tulee osata, jotta hän pystyy luomaan parhaalla mahdollisella tavalla yhteyden koulutuksen ja työelämän välille?
Linköpingin yliopiston Per-Erik Ellström kertoo työssä oppimista koskevasta tutkimuksestaan ja siitä, mitä seurauksia sillä on yrityksissä tapahtuvalle koulutukselle ja osaamisen kehittämiselle. Seminaarissa painottuu vilkas keskustelu ja vuoropuhelu.

NVL:n kalenterisivulle: HTML