Seminaari lupaavista esimerkkihankkeista

 

 
Siellä esiteltiin kahdeksan esimerkkihanketta, joissa koulutusta käytetään keinona reagoida työelämän muutoksiin. Esimerkit ovat osa NVL:n osaamispanostusta jonka tarkoituksena on selvittää onnistuneiden hankkeiden tuntomerkkejä ja kehittää osaamista työelämästä johtuviin muutoksiin reagoimiseksi.
Esimerkkihankkeita oli laidasta laitaan: Niihin sisältyi aluekehitystoimintaa, matalasti koulutettujen osaamisen kehittämistä, täydennyskoulutusta ja uudenlaista akateemista koulutusta. Seminaariin osallistui paikan päällä ja internetin välityksellä edustajia Islannin opetus- ja kulttuuriministeriöstä, elinikäisen oppimisen keskuksista, ammattiyhdistysten ja elinkeinoelämän keskusliitoista ja Islannin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta.