Seminar for expertnätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet

Vad motiverar arbetsgivare att investera i kompetensutveckling? Kan nyttan av att satsa på kompetensutveckling mätas och synliggöras i företag?

 
Foto: Pexels
02-04-2019
Start: 03-10-2019 12:30

Slut:    04-10-2019 17:00

Detta fokuserade  Nordiska expertnätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet på under ett seminarium i Reykjavik i oktober 2019. Under seminariet som filmades delade olika föredragshållare med sig av sina erfarenheter av att investera i kompetensutveckling för sina medarbetare – och följa upp vad det gett. Seminariet kom att präglas av ett genomgående hållbarhetstema där medarbetarnas förmåga att utvecklas och utveckla arbetsplatsen visade sig spela en avgörande roll. 

 
341