Seminar med Islands representanter i NVL s nettverk

 

 

17-02-2015
Start: 18-02-2015 11:00

Slut:    18-02-2015 15:30
17-02-2015
Start: 18-02-2015 11:00

Slut:    18-02-2015 15:30

Alle islandske representanter i NVL s arbeidsgrupper, nettverk og expertnettverk er invitert til et möte for å dröfte arbeidet og fremtiden.