Seminar om lovende eksempler

 

 
Eksemplene var på prosjekter hvor utdanning blir brukt for å møte forandringer på arbeidsmarkedet. Dette er en del av NVL´s kompetanseprosjekt, som går ut på å identifisere hva karakteriserer vellykket tiltak for å utvikle kompetanse på arbeidsmarkedet grunnet forandringer.
De åtte tiltakene spente vidt, de innebar tiltak for regional utvikling, kompetanseløft for kortutdannete, faglig utvikling, og nytenkning innenfor akademisk utdanning. Representanter fra Utdannings- og kulturministeriet, livslanglæringssentra, Landsorganisasjonen, Næringslivets hovedorganisasjon, Utdanningsvitenskaplig fakultet ved Islands Universitet var aktive på seminaret både på stedet og online.