Seminar om voksenlærerens kompetanse

 

 

Målet er å belyse, fra forskjellige vinkler, hvilke krav bør stilles om pedagogiske kompetanser til de personer som planlegger læring for voksne og de som underviser voksne, samt hvilke studietilbud finnes for disse. Islandske forelesere presenterer situasjonen i Island og tre utenlandske gjester redegjør for nyere nordisk forskning på området. Maria Marquard, dansk koordinator i NVL, presenterer en kortlanging av hvilke krav stilles til de som sysler med voksenlæring i de nordiske landene. Professor Bjarne Wahlgren fra National senter for kompetanse i Danmark, besvarer spørsmålet om voksenpedagogisk kompetanse. Hva skal voksenlæreren kunne for at skape best mulig sammenheng mellom utdanning og arbeidsliv? Per-Erik Ellström, Linköping Universitet vil fortelle om sin forskning på læring på arbeidet og hvilke konsekvenser det har for tilretteleggelse av opplæring og kompetanseutvikling i bedrifter. Det blir lagt vekt på liflig diskusjon og dialog.

Mer: HTML