Seminardag - Danmark - invitasjon

Til danske medlemmer i NVL netværk og NVL arbejde

 

Til danske medlemmer i NVL netværk og NVL arbejde

Invitation og program til seminardag om Nordisk NVL arbejde i Danmark

Flere danske NVL netværksdeltagere har de sidste år foreslået, at jeg/NVL skulle initiere et møde mellem danske Netværksdeltagere. Mange af mine kollegaer har gennemført lignende nationale møder NVL møder til stor tilfredshed for alle deltagende.

Jeg og Mette Werner Rasmussen fra NVL’s vejledningsnetværk er derfor gået sammen om at planlægge og gennemføre et dagsseminar om nordisk NVL arbejde i Danmark.

Vi meget gerne invitere til en nordisk dag, hvor vi:

· Deler indhold i og erfaringer med det danske arbejde i de forskellige NVL netværk

· Diskuterer betydningen af det nordiske arbejde i Danmark

· Udvikler ideer til evt. faglige samarbejdsmuligheder i forhold til arrangementer, videns- og erfaringsudveksling

· Beskriver og præciserer om, hvordan vi kan styrke dansk voksenuddannelse gennem nordisk inspiration og nordisk voksenuddannelse gennem dansk inspiration.

· Samler konkrete ideer og perspektiver som kan videregives til og bruges i den nye NVL/NMR programperiode, som starter 2018.

 

Seminaret er avlyst!

 

Tilmeldning og registrering her på siden:

Dagens program

Seminar om NVL nordisk arbejde med voksenuddannelse i i Danmark

Dato: D.20.november

Sted: DPU, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Lokale: skal bekræftes

9.30- 10.00 kaffe og velkomst

10.00-10.30 Velkommen og gensidig præsentation. NVL aktuel opdatering ny programperiode /v. Maria Marquard, NVL/DPU og Bodil Husted VIA UC

11.30-12.00 Runde – konkret arbejde i og erfaringer fra NVL netværksarbejde

12.00- 12.45 Frokost

12.45-13.45 En faciliteret proces: National, regional og lokal betydning af det nordiske arbejde

13.45-14.00 Plenum og fremadrettet opsamling

14.00-14.15 Kaffe pause

14.15-15.15 Ideer til temaer, samarbejds- og udviklingsmuligheder. Udviklingsbehov, ønsker og ideer der bringes videre til NVL centralt og NMR.

15.15- 15.30 Opsamling og afslutning. Evt. næste møde

NVL dækker rejseudgifter og forplejning.

Bedste hilsner Maria Marquard og Mette Werner Rasmussen 

Invitation for download Invitation.pdf (120,11 KB)