Seminarium för regionernas valideringsansvariga i Sverige

Seminariet kommer att fokusera på erfarenhetsutbyte och information.

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande samt Skolverket bjuder in till ett seminarium för regionernas valideringsansvariga

-

Stockholm onsdag 12 juni 2019

Tid: 9.30 till 15.30

Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14 Stockholm

-

_

Målgruppen för konferensen är regionernas ansvariga för valideringsarbetet. Seminariet kommer att fokusera på erfarenhetsutbyte och information.

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande kan om intresse finns fortsätta att erbjuda regionernas valideringsansvariga möjligheter att träffas i ett regionalt nätverk åtminstone till slutet av 2020.

OBS! Maximalt två personer per region kan delta.

Program

9.30 – 10.00 
Kaffe och tilltugg

10.00 – 11.30    
Arbetet med validering i Sverige

Svante Sandell, Nationell koordinator, Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL)
Geoff Erici, Skolverket
Representant från Valideringsdelegationens kansli
Pär Sellberg, Myndigheten för yrkeshögskolan

11.30 – 12.15    
Erfarenheter från arbetet med validering i regioner 

Västra Götalandsregionen 
Björn Dufva Hellsten, Verksamhetsansvarig, Validering Väst
Region Skaraborg
Johan Lindell, Verksamhetschef, Tidaholms kommun

12.15 – 13.30    
Lunch och erfarenhetsutbyte

13.30 – 14.30
Workshop kring arbetet med validering i regioner

14.30-14.50
Kaffe

14.50 – 15.10    
Hur går vi vidare? 

15.15
Avslutning