Sessioner

 

 

Parallelle tematiske sessioner

1. Motivation og kvalitetsudvikling relateret til udbydere – lærere, pædagogiske personale, offentlige og privat ansatte

CHAIR: Direktør Hanne Dorthe Sørensen, Statens center for kvalitet og kompetenceudvikling, (SCKK). Danmark
PRÆSENTATION: Krafttak for norsk opplæring: Oslo-planen for økning av aktivitet og kvalitet i norskopplæringen for voksne innvandrere. Planen skal styrke det regionale samarbeidet mellom bydeler og voksenopplæringssentre om introduksjonsprogram, og kvalifiseringsprogrammer, Vibeche Holte, Oslo kommune, Norge
PRAKSISEKSEMPEL: "Hvordan man motiverer lærere som underviser voksne" University of Iceland, School of Education, Assistant Professor Hrobjartur Arnasson, Island

2. Motivation og struktur, politiske og organisatoriske rammer, samarbejde mellem uddannelseskulturer, organisationer og udbydere

CHAIR: Morten Lassen, Institutleder Økonomi, Politik og Forvaltning, Ålborg Universitet. Danmark
PRÆSENTATION: Lärcentrum som mäklare, motor och motivator, Lärcentra och lokal utveckling, Karin Berkö, ordförande i NITUS. Sverige
PRAKSISEKSEMPEL: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) / Arbeidslivets opplæringssenter – samarbete mellan utbildning och arbetslivs parter, Ingibjörg E. Guðmundsdóttir, direktör, FA. Island

3. Motivation og uformelle læringsformer og tilrettelæggelse af læreprocesser

CHAIR: Randi Jensen, sekretariatsleder i Daghøjskoleforeningen. Danmark
PRÆSENTATION: ”The Effects of adult learning. The meaning and Significance of non-formal Learning in the Lives of Adults. Jyri Manninen, Head of Department, professor, Joensuun yliopisto. Finland
PRAKSISEKSEMPEL: Att lära på bibliotek, Åke Nygren, projektledare för Kista lärcenter och Kista Idea City/Lab, Læringsnettverket i NHO Service (arbeidsgiversiden, servicebedriftene), Rune Kvarme. Norge

4. Motivation og læring i arbejdsliv

CHAIR: Ingegerd Green, Askengren & Co, medlem i Nordisk Tenketank for fremtidens kompetanser (NTT). Sverige
PRÆSENTATION: "Motivasjon for læring på arbeidsplassen: Hvem eier problemet?",
Seniorrådgiver Lis Karin Andersen og seniorrådgiver Randi Storli, Vox. Norge
PRAKSISEKSEMPEL: ”Drivkraft Socialøkonomiske virksomheder, Lars René Petersen, direktør for Center for Socialøkonomi. Danmark

5. Motivation, alder og læring

CHAIR: Lektor Leif Emil Hansen, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter, medlen i Nordisk ”Äldre i arbetslivet” nätverket. Danmark.
PRÆSENTATION: Uppsökande arbejde med unge og læring; satsning - å motivere unge langtidsarbeidsledige til opplæring og utdanning, Hrafnhildur Tómasdóttir, Island
PRAKSISEKSEMPEL. BKA – basiskompetencer i arbejdsliv, unga arbejdsledige i Kristiansand. Seniorrådgiver Valborg Byholt, Vox. Norge

6. Motivation, realkompetence og vejledning

CHAIR: Tomas Mjörnheden, Planeringsledare, Vuxenutbildningen i Göteborg, medlem i Nordisk Vägledarnätverk, Sverige
PRÆSENTATION: Vägledning för utbildning och arbetsliv; samarbete mellan utbildningsministeriet och arbetsministeriet för ökt kvalitet och holistiskt perspektiv i vägledning. Kai Koivumäki, Närings- och Arbetsministeriet. Finland
PRAKSISEKSEMPEL: Studierådgivere/arbejdsrådgivere ud på virksomhederne.
Anna Lóa Ólafsdóttir. Island

7. Motivation og ny teknologi

CHAIR: Torhild Slåtto, Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF), medlem i Nordisk Distansnetvärk. Norge
PRÆSENTATION: Sosiale media – fra hinder til motivasjonsfaktor i voksnes læring? Ingemar Svensson, Göteborgs Universitet. Sverige
PRAKSISEKSEMPEL: Motivating Learners with Technology – virtual learning environments and ICT in language learning; Nicky Hockly, Director of Pedagogy, The Consultants-E. Spain

8. Motivation - nye veje?

CHAIR: Lars Djernæs, seniorrådgiver Nordisk ministerråd
PRÆSENTATION: “Dads and lads” concept, and other initiatives directed to engaging fathers in educational schemes. Juliette Collier. United Kingdom
PRAKSISEKSEMPEL: ”BicycleNewYork – at ændre holdninger og adfærd, læring i et kulturperspektiv.” Masterstuderende visuel kommunikation, Københavns universitet Anne Bisgaard Nøhr, Ilona Marquard. Danmark

Referat och presentationer

från sessionerna finns vid respektive session nere i högerspalten.

Referaten nr 1-7 är producerade av motivationsprojektet motivateme.dk och nr 8 av Lars Djernæs.