Sex procent avbryter sina studier

 

Utvecklingsplanen för utbildning och forskning innehåller de utbildningspolitiska linjedragningarna för de närmaste åren och har som mål att antalet genomförda examina skall stiga från 70 till 80 procent. Detta kräver effektiva åtgärder. Även oändamålsenlig, långvarig och flerfaldig utbildning bör begränsas enligt utvecklingsplanen. Som åtgärd föreslås en utveckling av studiehandledningen, informationen och rådgivningen i anslutning till utbildningen, elevantagningen samt studiestödet.

Läs mer:
www.minedu.fi/etusivu/arkisto/2008/2003/resume.html
www.stat.fi/til/kkesk/index_sv.html

1172