Sfi lågt prioriterat i kommunerna

 

 

Att behärska språket i det land man lever i är nyckeln för att en person ska få god kontakt med andra, arbeta och kunna delta i samhällslivet. Därför har sfi en viktig funktion att fylla. Att vara sfi-lärare kräver en särskild kompetens och förmåga till flexibilitet, men lärarna får sällan det stöd och de medel som behövs. På så sätt kan de studerande hamna i kläm, säger Agneta Kristensson, utredare Skolinspektionen. I rapporten kan man läsa mer om Skolinspektionens slutsatser samt också ta del av några goda exempel.

Läs me på Skolinspektionen.se