Sjugradig betygsskala föreslås

 
Skolminister Jan Björklund har lämnat direktiv om att utreda nytt betygssystem. Direktiven utgår ifrån en sjugradig betygsskala med fem steg för godkänt och två steg för underkänt. Det lägsta betygssteget för underkänt kan ersätta dagens streck (-), dvs. att betyg inte ges. I grundskolan ska sex betygssteg användas, varav ett underkänt. Betygsskalan är inspirerad av den internationella ECTS-skalan. Betyg skall ges från årskurs 6 och betygssystemet skall vara målrelaterat. Planeringen är att det nya betygssystemet införs mellan 2010 - 2013.
Läs mer
1204