Søk reisestipend og arrangementsstøtte nå

 

 

Kunnskapsdepartementet har satt av 700.000 kroner til norske aktører på voksenopplæringsfeltet som ønsker å opprette samarbeid med organisasjoner i Europa. Disse såkalte såkornmidlene kan brukes til forberedende reiser, og skal gjøre det enklere for norske organisasjoner å ta i bruk store europeiske støtteordninger som Erasmus+.

les mer