Skepsis til eliteklasser i Osloskolene

 

Etablering av eliteklasser i ungdomsskolen skaper diskusjon. De 10 prosent beste i språkfag og realfag på ungdomsskolen skal få undervisning i videregående skole. Tilsvarende skal de beste på videregående få undervisning ved universitetet.

Les mer på: Vg.no

1485