Skryt til voksenopplæringen

 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren holdt åpningsinnlegget på den årlige todagerskonferansen som arrangeres av Vox. Audun Lysbakken sa i sitt innlegg at gode språkkunnskaper er aller viktigst for å lykkes med integreringen. Både for at de som kommer til Norge skal kunne forstå samfunnet de blir en del av, for å kunne delta aktivt i yrkes- og samfunnsliv og for å kunne leve sine egne liv.

Les mer: www.utdanning.ws/templates/udf20____23697.aspx