SMILE. Nytt projekt för att utveckla mentorskap och handledning.

Projektet SMILE ( Strategic Mentorship for Integration, Learning and Equality )syftar till att underlätta för utrikesfödda att komma in på arbetsmarknaden och samtidigt tillgodose industrins kompetensbehov.

 
Bo Gustafsson, Sävsjö kommun, Conny Gustavsson, Swerea SWECAST och Cecilia Bjursell, Encell. Bo Gustafsson, Sävsjö kommun, Conny Gustavsson, Swerea SWECAST och Cecilia Bjursell, Encell.
Sävsjö kommun är projektägare och samverkar i projektet med SWECAST AB, Smålandsvillan Vrigstad samt Encell /Jönköpings Universitet.
Projektet bygger vidare på de lärdomar som finns efter ett tidigare projekt inom gjuteri branschen. I detta projekt förenades yrkes och språkutbildning med ett tydligt handledarskap och mentorskap för deltagarna. Efter 30 veckors utbildning fick 3 av 4 anställning. Syftet med det nya projektet SMILE är att utifrån de erfarenheter och lärdomar som finns från tidigare projekt utforma och utveckla en mer generell arbetsmodell för mentorskap och handledning. Modellen ska kunna användas även i andra branscher men först ut att prova på den nya modellen är trähusindustrin.