Snabbspår för lärare

 

Snabbspåret är en statlig satsning som riktar sig till nyanlända med utländsk lärarexamen och som vill fortsätta arbeta som lärare i Sverige.

 
Soley Aksöz Lithborn (M), Ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Sollentuna

Genom Snabbspåret ska fler nyanlända erbjudas arbete, arbetsplatsförlagd praktik eller någon form av anställning inom områden som har brist på personal. 

Som en av de första kommunerna i landet planerar nu Sollentunas att starta Snabbspåret för fem nyanlända lärare, kanske redan före sommaren. De kommer att gå en 26 veckors utbildning som Stockholms universitet anordnar; föreläsningar/seminarier på campus varvas med praktik på skola/förskola samt studier i yrkessvenska. Snabbspåret vänder sig till nyanlända lärare som pratar arabiska.

Läs mer

Källa: Pressmeddelande