Snabbspår för nyanlända inom hälso- och sjukvårdsyrken

Arbetsmarknadens parter i samarbete med Arbetsförmedlingen har enats om att inrätta snabbspår för nyanlända inom reglerade hälso- och sjukvårdsyrken.
Regeringen har under året fört samtal med arbetsmarknadens parter för att nyanlända med olika yrkesutbildningar och yrkesexamina snabbare ska kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

 
Fokus för snabbspåren inom hälso- och sjukvårdsyrkena har varit läkare, sjuksköterskor, tandläkare och apotekare men snabbspåren kan tillämpas på upp till 21 reglerade yrken inom området. Snabbspåren innebär att den nyanlända ska få tidig information om socialstyrelsens valideringsprocess. Det ska ingå yrkesanpassad svenskundervisning samt möjlighet till auskultation och praktik. De nyanlända ska också erbjudas introduktionskurser inför Socialstyrelsens kunskapsprov.