Sociala medier kan vara en lösning på integrationsproblem

 

 

Många försök har gjorts av myndigheterna för att på olika sätt få personer med bakgrund i andra länder att känna sig och bli mer inkluderade i det svenska samhället. Forskningsprojektet ”Immigrant Inclusion by eParticipation” som finansieras av EU, undersöker i vilken mån sociala medier skulle kunna skapa delaktighet och hur tekniken i så fall bör vara uppbyggd. De första resultaten visar att sociala medier kan bidra till att öka invandrares integration

Läs mer på Mynewsdesk.com