Sociala medier lockar

 

Ålands Handelskammare är en av aktörerna inom den åländska vuxenutbildningen. Organisationen, som både ägs och styrs av medlemsföretagen, ser det som sin uppgift att göra Åland till en bättre plats för företagen. Vägen dit är bland annat genom att årligen erbjuda ett 20-tal kurser, föreläsningar, seminarier och medlemsluncher. Ett fåtal kurser erbjuds endast till medlemmarna, men i det stora hela är de även öppna för allmänheten. Kursdeltagarna och Handelskammarens målgrupp är allt från potentiella företagare till inbitna chefer. Bland kursutbudet 2010 erbjuds kurser som ”Fortbildning för yrkesförare”, ”Ledarskapsdagar” och ”Personaldagen”.

En snabb marknadsföringskanal

I dagsläget använder sig Handelskammaren av två stycken sociala medier. Det ena är Facebook och det andra är LinkedIn, det senare genom Ålands Affärsnätverk. Orsaken till att just Handelskammaren sökte sig till sociala medier var önskan om att nå de yngre företagarna och öka synligheten gentemot övriga potentiella företagare. På frågan om användandet av sociala medier levt upp till förväntningarna svarar Dahlén utan att tveka:
- Absolut. Vi har sett att det fungerar utmärkt då det gäller att bjuda in våra medlemmar till olika event. Det har också hjälpt oss att hitta praktikanter till sommaren.

Huvudsakligen använder sig Handelskammaren av Facebook som marknadsförings- och informationskanal om kommande kurser och evenemang, men i vissa fall är det också möjligt att hitta t.ex. powerpoint-presentationer från tidigare föreläsningar/seminarier.
- Vi har fått enbart positiv feedback och vi har dessutom lyckats nå de yngre. Ett resultat har t.ex. blivit att våra medlemsluncher numera besöks av många yngre. Tidigare hade vi svårt att locka dem men kanske det faktum att de ser på Facebook vem som ämnar komma till lunchen gör att man själv kommer.

Framtidsvisioner

Framtidsvisioner saknas inte när det gäller Handelskammaren och sociala medier. Bl.a. arbetar de på att förstärka medlemmarnas möjligheter till input. Genom sociala medier upprätthåller organisationen en dialog inom det åländska näringslivet och får dessutom en snabb tvåvägskommunikation med sina medlemmar. Tanken är att utveckla tvåvägskommunikationen så att det används mer aktivt för att på ett snabbt och enkelt sätt få reda på medlemmarnas åsikter. Inför Handelskammarens lobbyingarbete kan detta vara extra värdefullt som grund t.ex. när det gäller kommentarer kring nya lagförslag.
Dahlén ser mest fördelar med denna typ av media. Samtidigt vill han också lyfta fram den extra tid som de facto går åt när ytterligare ett forum skall uppdateras. Därför är det av särskild vikt, menar han, att organisationen redan innan den börjar använda sig av sociala medier faktiskt kommer fram till vilken typ av ”sida” som skall skapas, vilken information som skall spridas och vem som bär ansvaret för uppdateringen.

Tror på genomslagskraften med sociala medier

Det märks att Dahléns inställning till sociala medier huvudsakligen är positiv. Svaret som Dahlén ger på frågan om Handelskammaren rekommenderar andra utbildningsarrangörer/organisationer att använda sig av Facebook, eller andra sociala medier, förstärker känslan ytterligare.
- Absolut. Främst för att man når nya grupper. Grupper som annars är svåra att nå. Dessutom väljer personen själv att delta vilket är till en stor fördel.
I juni håller Handelskammaren kurser om vad sociala medier är för någonting och hur företagen kan dra nytta av dessa inom sin verksamhet. Det är bara att konstatera att Handelskammaren tror på genomslagskraften av sociala medier och dessutom gärna uppmuntrar fler att hoppa på tåget.

Länkar:

www.chamber.ax
www.startaeget.ax
www.facebook.com
www.linkedin.com