Sociala medier viktiga för gemenskapen i kommunerna

 

De kommunorganisationer som mest utnyttjar sociala medier är ungdomsväsendet (73 %), biblioteken (67 %) och centralförvaltningen (37 %) samt skolorna (32 %) och turistverksamheten (30 %).
- Kommunerna använder både skräddarsydda lösningar för kommunernas behov och välkända tjänster, till exempel Facebook, YouTube och Twitter, säger Kommunförbundets webbkommunikationschef Pi Krogell-Magni.
Förfrågan till alla finländska kommuner om användningen av sociala medier gjordes för första gången i september 2011. Svarsprocenten blev 40.

Läs mera på Kommunerna.net

1943