Sopeutettua maahanmuuttajakoulutusta Telemarkissa

 

 
Tarve maahanmuuttajien työllistämiseen on suuri. Kielitaidon ja muun osaamisen riittämättömyys estää usein työelämään osallistumisen. Maahanmuuttajat ovat hyvin epäyhtenäinen ryhmä, mutta monissa koulutusohjelmissa tätä ei ole huomioitu riittävästi. NAV ja Grenlandin alueen kunnat ovat luoneet aikuiskoulutusmallin, jonka suunnittelussa on otettu huomioon maahanmuuttajien väliset erot.
 
Lue lisää (norjaksi):  www.ta.no/nyheter/article4771916.ece