Sosiaalisesta mediasta on tullut osa työtä

 

Viidesosa suomalaisista palkansaajista käyttää sosiaalista mediaa työssään.  Tämä käy ilmi työ- ja elinkeinoministeriön julkistamista työolobarometrin ennakkotiedoista.

Barometrin mukaan sukupuolten tai ikäryhmien välillä ei juurikaan ole eroja sosiaalisen median käytössä. 23 % 35–44-vuotiaista käyttää työssään sosiaalista mediaa, kun taas nuorimmassa (18–24) ja vanhimmassa (55–64) ikäryhmässä luku on noin 20 %. Barometrista käy ilmi myös, että sosiaalisen median käyttö on yleisempää yksityissektorin ja valtion palkansaajilla kuin esim. kuntien tai teollisuuden palveluksessa työskentelevillä.

Palkansaajat käyttävät sosiaalista mediaa tiedon hakemiseen ja levittämiseen, uuden oppimiseen ja sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen. Vajaa puolet vastaajista käyttää sosiaalista mediaa konkreettisemmin esim. asiakaspalveluun tai neuvontaan, myyntityöhön tai tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen.

Lisää työolobarometrista 

Linkki raporttiin

1162