Sparförslag kan stänga tiotals medborgarinstitut

 

De statliga och kommunala sparåtgärderna kan slå hårt mot medborgarinstituten. Undervisnings-och kulturministeriet föreslår för finansministeriet att statsandelarna till instituten skärs ned med 20 miljoner euro. Det här skulle leda till att kommunerna i sin tur kan spara 15 miljoner euro.

 

- Vi är oroade speciellt för de små landsbygdsinstituten säger Ann-Maj Björkell-Holm, rektor för Vasa Arbis (Vasa arbetarinstitut). De är ju ofta regionens kulturbärare som dessutom sköter integrationen av invandrare och flyktingar. En minskning av statsandelarna med 20 miljoner motsvarar en stängning av tio stora eller nittio små medborgarinstitut.
 I Finland finns det 189 medborgarinstitut. Merparten av instituten upprätthålls av kommunerna. 

Läs mer på Yle.fi.

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)ktol.fi