Spændende efteruddannelsestilbud for voksenlærere, vejledere, konsulenter, læringsdesignere

 

 

Oplæggene tog afsæt i Rapporten "Fremtidens kompetencer" fra NVL og "Norden som global vinderregion" fra NMR. Der er brug for udvikling af kompetencer, der tilgodeser fremtidens arbejdsmarked og samfundets behov. Undervisere, lærere, vejledere, konsulenter mv. har en central rolle i dette arbejde.
NVL arbejdsgruppen "Voksenpædagogik" har derfor gennemført besøg, research, interview's på udvalgte institutioner, der har en "best practice" indenfor innovative arbejdsformer og læringsmiljøer.
Nordiske institutioner i Finland, Danmark, Sverige, Åland, Norge og Island i samarbejde med NVL udbyder et efteruddannelseskursus i foreløbig to moduler for deltagere, der arbejder med voksnes læreprocesser.

Innovative læreprocesser i praksis
Modul 1. "Læreren som facilitator - coach i en projektorganiseret institution" 16-19 september, "Teamacademy", Jyväskylä, Finland
Modul 2. "Underviseren "på scenen" - fra træning til performance gennem arbejde med teaterinspirerede æstetiske øvelser" 21-24 oktober, Tietgen kompetencecenter ,Odense og Performershouse Silkeborg.
Under udvikling, .
Modul 3. "Læreren som kususdesigner", Islands universitet, Island. Mere information følger.

Læs mere...