Særlig satsing for langtidsledige

 

 

Dette er en viktig satsing for kommunene. 3.700 langtidsledige vil innen for kort tid miste rett til dagpenge fordi de har vært ledige for lenge. For en del av dem er eneste mulighet for forsørging kommunen. For å minske antallet vil 2.200 langtidsledige under 2013 motta tilbud om tidsbegrenset arbeide med særlig personlig støtte.    

Mer på islandsk: www.ruv.is/frett/thurfa-studning-eftir-atvinnuleysi