Starttiraha parantanut yrityksen perustamismahdollisuuksia

 

 
Kokemukset starttirahakokeilusta ovat myönteisiä. Starttirahalla yrittäjäksi ryhtyneiden mielestä avustus on nopeuttanut, ja joskus jopa mahdollistanut, yrityksen perustamisen.
Erikoistutkija Pekka Stenholm on tehnyt tutkimuksen ”Starttirahalla yrittäjyyteen - kokemuksia starttirahakokeilusta”. Tutkimus on tehty työministeriön toimeksiannosta Turun kauppakorkeakoulussa.
Tutkimuksen mukaan starttirahalla on ollut työttöminä yrittäjäksi ryhtyneille henkilöille hieman enemmän merkitystä kuin ei-työttöminä aloittaneille.
Valtaosa starttirahayrittäjistä työllistyi yrityksessään kokopäivätoimisesti tutkimusajankohtana. Starttirahalla aloittaneiden yritysten eloonjäämisasteet olivat hieman paremmat kuin vertailuryhmänä olleiden, ilman starttirahaa aloittaneiden yritysten.