Statistik för komvux och sfi (svenska för invandrare)

 

 
Läsåret 2004/05 var antalet elever inom komvux  229 299 (2000/01:317 206).
Antalet studerande på kvällstid var 2004/05 17 097 (2000/01: 43 581).
Medelåldern var för grundläggande vux 35 år och för gymnasial vux 32 år.
Antalet deltagare som slutfört resp. kurs är 73,8%.
De kurser som lockat flest deltagare under 2004/05 var:
• Orienteringskurs
• Datorkunskap
• Matematik A
• Svenska som andra språk (grundläggande)
Antalet elever inom sfi var 2004/05 48 006 (att jämföra med 37 322 år 2000/01).
De största språkgrupperna inom sfi är personer med följande hemspråk:
Arabiska, thailändska, spanska, bosniska/kroatiska/serbiska, engelska, kurdiska och somaliska.