Statistikcentralen undersöker vuxnas deltagande i utbildning

För närvarande samlar Statistikcentralen in uppgifter om vuxna finländares utbildning och lärande med hjälp av en vuxenutbildningsundersökning.

 

I undersökningen utreds bl.a. utbildningens omfattning, utbildningsbehov samt åsikter om utbildning i allmänhet.

Undersökningen förverkligas samtidigt i 30 olika länder, vilket också ger internationellt jämförbar information enligt Statistikcentralen.

Utbildningen är ett centralt trumfkort för Finland i konkurrensen. Därför är det viktigt att uppgifterna om finländarnas vuxenutbildning och utbildningserfarenheter grundar sig på forskningsresultat. Statistikcentralen är intresserad av allt från arbetsrelaterad utbildning till personlig utveckling.

Läs mera